Skip to main content

Námorná univerzita v Gdyni pozýva Slovákov na bezplatné a externé štúdium

Slováci môžu vďaka občianstvu EÚ študovať zadarmo na poľských univerzitách za rovnakých podmienok ako Poliaci. Námorná univerzita v Gdyni, jedna z najlepších poľských univerzít, pozýva slovenských absolventov stredných škôl na štúdium ako pre budúcich námorníkov, tak aj v typických pozemných špecializáciách, akými sú manažment, doprava a logistika, manažment kvality a cestovný ruch.

Výhodou štúdia v Gdyni je nielen získanie cenného diplomu medzinárodne uznávanej univerzity, ale aj možnosť zažiť dobrodružstvo na celý život spojené so štúdiom v prímorskej metropole a užívať si atrakcie Gdyne, Sopotu a Gdanska. Študenti zo Slovenska môžu bývať na internáte priamo pri pláži alebo s výhľadom na more a les, majú nárok na štipendium a študentské zľavy vo vlakoch a autobusoch, takže môžete nielen lacno cestovať domov, ale aj spoznávať celé Poľsko. Naklady na život v Poľsku sú dokonca nižšie ako na Slovensku. Vzdelanie získané na námorných fakultách umožňuje získať dobre platené povolanie námorníka a absolventi pozemnej Fakulty manažmentu a kvality vied sa stanú cennými odborníkmi v oblasti poľsko-slovenskej spolupráce a zároveň v oblasti dopravy, logistiky, cestovného ruchu a marketingu, ktoré slovenský trh práce veľmi potrebuje.

Štúdium na Námornej univerzite možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: vzdelávanie budúcich námorníkov (navigátorov, mechanikov a elektrikárov) a "pozemne" štúdium na Fakulte menežmentu a vied o kvalite. Štúdium na tejto pozemnej fakulte sa v zásade nelíši od vzdelávania na „bežných“ univerzitách, aj keď umožňuje študentom získať aj cenne poznatky o mori, prístavoch a lodnej doprave, ktoré môžu byť aj na Slovensku veľmi užitočné a pomôžu presadiť sa na slovenskom trhu práce .

Napriek chýbajúcemu prístupu k moru je námornícka profesia na Slovensku veľmi populárna. Podľa údajov Ministerstva dopravy je na Slovensku asi 1 500 námorníkov a každý rok námornícke vzdelanie získava asi stovka mladých Slovákov. Chýbajúci prístup k moru nie je prekážkou pri výkone tohto povolania, keďže námorníci pracujú v systéme niekoľkomesačných zmlúv a na loď nastupujú v niektorom z európskych prístavov (napr. Hamburg, Rotterdam, Koper). Odmenou za odlúčenie od rodiny sú vysoké zárobky a možnosť spoznávať svet a zvyšok času námorníci trávia v rodnom meste alebo obci na Slovensku, čo je pre mnohých Slovákov lákavá predstava do života. Uniwersytet Morskí w Gdyni je najlepšia poľská námorná univerzita a jedna z najlepších na svete a s jej diplomom je ľahké nájsť si prácu na lodi na každom kontinente.

Slováci, ktorí v Gdyni vyštudujú odbory potravinárstvo, doprava, logistika, obchod, cestovný ruch či marketing, zase získajú cennú kvalifikáciu a skúsenosti, ktoré Slovensko potrebuje. Veľa sa hovorí o tom, že poľskému cestovnému ruchu a potravinárstvu sa darí lepšie ako slovenskému a Poliaci sú podnikavejší. To všetko sa môžete naučiť na severe Poľska a s nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami sa potom vrátiť na Slovensko. Zahraničné vzdelávanie Slovákov môže byť pre Slovensko a domáce hospodárstvo veľkým prínosom, môže priniesť na Slovensko zahraničný know-how a oživiť veľmi potrebnú poľsko-slovensku spoluprácu v rôznych odvetviach.

Univerzita je otvorená nielen pre mladých slovenských absolventov stredných škôl, ale aj pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa chcú vrátiť k ďalšiemu vzdelávaniu. Existuje široká škála externého, ​doktorandského a postgraduálneho štúdia, kde môžete stráviť väčšinu času na Slovensku a spojiť sa s fakultou cez MS Teams a prostredníctvom e-mailu. Samozrejme aj v týchto prípadoch je potrebné občas navštíviť univerzitu, vtedy môžete využiť ubytovanie na internáte, ak sú voľné miesta.

Podrobné informácie o nábore v poľskom jazyku nájdete na webovej stránke univerzity:

www.umg.edu.pl